Esetkezelésünkről röviden

Fogyatékosság megállapításának / kizárásának folyamata

Ezen az oldalon az esetkezelés menetének rövid bemutatása olvasható. A részletes leírás a Kérelmek benyújtása menüpontban érhető el.

Az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat az utóbb keletkezett fogyatékosságok esetén jár el.

 • amikor fogyatékossága tanulói jogviszonya megszűnését követő időszakban alakult ki (a tanulói jogviszony legtöbb esetben az érettségiig fennálló időszak);
 • és nincs érvényes szakértői véleménye.

Személyazonosításra alkalmas dokumentumokra szükség lesz a folyamathoz.

Felnőtt, cselekvőképes személy saját ügyében kizárólag maga járhat el. Más személlyel csak írásbeli meghatalmazás esetén egyeztethetünk. Amennyiben cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság áll fenn, kérjük az erre vonatkozó dokumentumok benyújtását. Köszönjük.

A kérelem benyújtásának menete

Kérjük:

 1. Töltse ki és írja alá a kérelem nyomtatványt!
 2. Csatolja az állapot keletkezésével kapcsolatos egészségügyi dokumentumát / dokumentumait. A fogyatékosság keletkezésével összefüggő legfrissebb egészségügyi dokumentum mindenképpen szükséges!
 3. Csatolja a további szükséges dokumentumokat (a Kérelem nyomtatványban ezeket megtalálja).
 4. Ellenőrizze a kérelemhez kötelezően benyújtandó dokumentumokat!
 5. Nyújtsa be a kérelmet postán (1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.) vagy elektronikusan (esetkezeles@gyopsz.elte.hu)!

Eljárásunk menete

1. HATÁSKÖR MEGÁLLAPÍTÁSA

Amikor a kérelme beérkezik, megvizsgáljuk, hogy ügyében jogszabály szerint eljárhatunk-e.

Ha ügye nem tartozik hozzánk, erről értesítést küldünk Önnek.

Ha ügye hozzánk tartozik, megkezdjük kérelme feldolgozását.


2. A KÉRELEM FORMAI ELLENŐRZÉSE

Ellenőrizzük, hogy kérelméhez mellékelte-e a kötelező dokumentumokat.

► Fogyatékosság keletkezését alátámasztó egészségügyi dokumentum hiányában ügykezelést nem tudunk folytatni.

 Ha kérelme hiányos, hiánypótlási felhívást küldünk. Ha nem nyújtja be a hiányzó dokumentumokat, az eljárás nem folytatódik tovább, ügyét lezárjuk.

► Ha kérelme teljes, folytatjuk esetkezelését.


3. AZ ESETKEZELÉS FOLYAMATA

Dokumentumelemzés

 • Áttekintjük benyújtott egészségügyi dokumentumait.
 • Megvizsgáljuk, hogy dokumentált egészségi állapota felveti-e fogyatékosság keletkezését. Ennek során további dokumentumok bekérése, információkérés is szükségessé válhat. Ilyen esetben kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot.

Ha már a beküldött dokumentumok alapján a fogyatékosság egyértelműen igazolható, konzultáció történik Önnel a szükségleteire vonatkozóan. Kollégánk keresni fogja időpont-egyeztetés érdekében. A folyamat végén szakértői véleményt készítünk.

Ha a dokumentumok alapján fogyatékosság nem vetődik fel, vizsgálati kérelme elutasításra kerül. Erről levélben értesítjük.

► Amennyiben fogyatékosság keletkezése felmerül, vizsgálati/konzultációs időpontot egyeztetünk Önnel.

Ennek eredménye:

 • fogyatékosság megállapítása (erről szakértői vélemény készül);
 • amennyiben fogyatékosság nem állapítható meg, erről írásban tájékoztatjuk Önt.

4. A fogyatékosságot igazoló szakértői véleményt Önnek postázzuk, azt Önt nyújtja be a megfelelő intézményhez.

A kedvezmények, szolgáltatások megítéléséről a felsőoktatási intézmények, vizsgaközpontok döntenek saját szabályozásuk szerint.

Fogyatékossággal nem járó egészségkárosodás, krónikus betegség fennállta esetén adható többletkedvezményekről a szakorvosi vélemény alapján a felsőoktatási intézmény dönt a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62. § (5) szerint.


5. Jogorvoslatot a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál kezdeményezhet  [a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 39. § (10) bekezdése szerint].


Áttekintő ábra az esetkezelés menetéről