Kapcsolódó jogszabályok

Kapcsolódó jogszabályok

Az alábbiakban azon jogszabályok, jogszabályhelyek felsorolását találja, amelyek érintik az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsági tevékenységét, illetve amelyeket a fogyatékossággal összefüggően ajánlott áttekinteni. A jogszabályok hatályos szövegének hiteles forrása a Nemzeti Jogszabálytár.

 1. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet, kiemelten 39. § (A Gyakorló Szakszolgálatra vonatkozó eltérő szabályok)
 2. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény, kiemelten 1. cikk: 
 3. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, kiemelten 4. § a) pont
 4. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, kiemelten: 4. § (25) bekezdés, 41. § (3) bekezdés c pont, 96. § (9) bekezdés, 97. § (1a) bekezdés
 5. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, kiemelten: 44. §
 6. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, kiemelten 6. § (7) bekezdés, 12. § (9) bekezdés
 7. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, kiemelten 49. § (8-9) bekezdés, 108. § (6) bekezdés
 8. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015 (IV. 9.) Korm. rendelet, kiemelten 62-64. §, 75. §
 9. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, kiemelten 19. § (1) és a 34. §
 10. Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet kiemelten 8. § (1) bekezdés f) pont
 11. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, kiemelten 12. § (1)  b) pont
 12. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet